Sobotnia Kizomba Sedução | Facebook

Sobotnia Kizomba Sedução | Facebook cover image
Event verified

Tickets

Don’t have an account? Get started

or...

Loading...


Date

From to

Time

From to

City and country

Warsaw, Poland

Location

Pa\u0142ac Kultury i Nauki Warszawa

Event type

Party

Dance & Music types

Moi Drodzy Kizomberos z całego Świata 🙂 Po wielu pozytywnych opiniach i wrażeniach z niedawnej imprezy sylwestrowej, wspominając bardzo fajną atmosferę, imprezowy klimat, świetnych ludzi i dobrze dobraną muzykę, chciałbym zaproponować kolejne spotkanie i zaprosić Was na wiosenną edycję na której będziemy doskonale się bawić ale też obchodzić wspólnie 7 !!! lecie pierwszej środowej Kizomby Sedução

Tradycyjnie spotkamy się i bawimy w dobrze Wam znanej sali w Pałacu Kultury. Świetny parkiet, eleganckie pałacowe wnętrza i dobre nagłośnienie to niewątpliwe atuty tego miejsca.

Muzycznie poprowadzi nas Basia aka Dj Tarrixa. Kto był na sylwestrze to wie że Basia potrafi doskonale zaopiekować się parkietem dobierając wszechstronne kizombę w jej różnych odcieniach i stylach tak aby każdy mógł zatańczyć swoje ulubione utwory. Od Angoli, przez Portugalię i Francję ... tak będziemy w tańcu muzycznie podróżować

Dla uczczenia rocznicy zapraszam na kieliszek smacznego wina musującego a jeśli będziecie mieli ochotę coś więcej to na zasadzie BOYB przynoście i pijecie co tylko sobie życzycie ...

Ceny: 40 zł - do 31 marca 50 zł - do 30 kwietnia 60 zł - do 13 maja

Aby stać się uczestnikiem imprezy należy ... *** zrobić płatność przelewem na konto Artur Rumowski nr rachunku 09 1140 2004 0000 3302 4701 1912 *** zapłacić gotówką przy okazji środowych imprez Kizomba Sedução lub blikiem na nr tel. 602630443 *** przy płatności przelewem należy wpisać tytułem Sobotnia Kizomba oraz Imię i Nazwisko uczestnika *** wysłać emaila zgłoszeniowego z tytułem Sobotnia Kizomba a w treści również Imię i Nazwisko uczestnika na adres arche@op.pl *** zwrotnie otrzymacie potwierdzenie otrzymania wpłaty i gwarancję uczestnictwa w imprezie. *** w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, dopuszcza się jedynie możliwość przepisania biletu wstępu na inną osobę ale po dokonaniu na konto organizatora wpłaty w wysokości różnicy pomiędzy aktualną ceną biletu a ceną, za którą został kupiony. Przyjmując wpłaty i zgłoszenia będę starał się dbać o proporcje damsko / męskie Szczegółowa mapka z opisem jak znaleźć i trafić do sali w Pałacu Kultury znajduje się w zakładce " dyskusja "

Moi Drodzy, zapisujcie datę w swoich kalendarzach, rezerwujcie miejsce i zapraszajcie swoich znajomych bo takie imprezy nie zdarzają się często i tu naprawdę warto będzie być ...

Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie :) .................... English version My dear Kizomberos from all over the world 🙂 After many positive opinions and impressions from the recent New Year's Eve party, remembering the very cool atmosphere, great people and well-chosen music, I would like to propose another party and invite you to the spring edition where we will have a great time but also celebrate 7!!! anniversary of Wednesday Kizomba Seducão Traditionally, we will meet in a well-known room in the Palace of Culture and Science. Great parquet floor, elegant palace interiors and good sound system are the undoubted advantages of this place. Basia aka Dj Tarrixa will lead us musically. Anyone who has been to New Year's Eve knows that Basia can perfectly take care of the dance floor by choosing versatile kizomba in its various shades and styles so that everyone can dance to their favorite songs. From Angola, through Portugal and France ... this is how we will travel musically in dance To celebrate the anniversary, I invite you for a glass of tasty sparkling wine and if you feel like something more, BOYB bring and drink whatever you wish ... Prices: 40 pln or 9 euro - until March 31 50 pln or 11 euro - until April 30 60 pln or 13 euro - until May 13 To become a participant in the event, you need to ... *** make payment by bank transfer to Artur Rumowski account number 09 1140 2004 0000 3302 4701 1912 *** pay in cash on Wednesday Kizomba Sedução parties or by blik on tel. 602630443 *** pay by Revolut @arturkizomba *** pay by PayPal arche.artur.rumowski@gmail.com *** when making a transfer you write in the title Saturday Kizomba, name and surname of the participant *** send an email with a title Saturday Kizomba and name and surname to arche@op.pl *** you will receive an email back and the guarantee of the participation *** in case of resignation you can sign the ticket to another person after paying the difference between the current price and the price at which the ticket was purchased. I will try to assure the proportions women/men. There is a detailed map showing how to get to the place in the section " discussion " My dears, save the date in your calendars, reserve a place and invite your friends ... Be ready for a great party

Social media

https://www.facebook.com/events/1663003144125091

Dansador

Create EventOur featuresInstagram

© 2023. All rights reserved