Salsa Thursdays by Salsa Escuela | Facebook

Salsa Thursdays by Salsa Escuela | Facebook cover image
Event verified

Tickets

Don’t have an account? Get started

or...

Loading...


Date

From to

Time

From to

City and country

Prague, Czech Republic

Location

Studio ITAKA

Event type

Workshop

Dance & Music types

Salsa

Hola Salseros, 💃 máme pro vás pražské kurzy salsy!

Od 2. února 2023 budou každý čtvrtek probíhat kurzy salsy ve studiu ITAKA v Praze 🤗 (Korunní 35,120 00, Praha 2 – Vinohrady)

◾ 19:15 - 20:30 - Salsa couple on 2 (mírně pokročilí) ◾ 20:30 - 21:45 – Body movement/Footwork (open level)

Lektoři

◾ Javier Jesus Escobar Castillo ◾ Victoria Marková ◾ Patricie Krausová

Popis lekcí

◾ Salsa couple on 2 je kurz zaměřený na tanec v páru, přijít s partnerem ale není nutné. Naučíte se rytmus, techniku vedení a následování partnera, klasické salsa figury a tančení ve společnosti. Je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

◾ Body movement je kurz pro jednotlivce kterékoliv úrovně s výjimkou úplných začátečníků. Zaměříme se na stretching pro tanečníky, izolaci a kontrolu těla, techniku kroků a pohybů užívaných v salse.

◾ Footwork je stejně jako body movement kurz pro jednotlivce, při kterém se naučíte skládat kroky salsy do krátkých choreografií k procvičení paměti, take práci v prostoru a vzdálenosti a v neposlední řadě se zaměříme na preciznost provedení kroků a otoček a jejich provedení. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.

Cena a nutná rezervace

◾ 1 lekce / 350 Kč ◾ 5 lekcí / 1500 Kč ◾ 10 lekcí / 3000 Kč Platba na místě s přesnou částkou.

ℹ Před lekcí je nutné se zaregistrovat a přihlásit předem online 👉 https://salsaescuela.isportsystem.cz/

En

Hola Salseros, 💃 we are opening salsa lectures in Prague!

From February 2, 2023, salsa classes will take place every Thursday at the ITAKA studio in Prague 🤗 (Korunní 35,120 00, Praha 2 – Vinohrady).

◾ 19:15 - 20:30 - Salsa couple on 2 (improver) ◾ 20:30 - 21:45 – Body movement/Footwork (open level)

Teachers

◾ Javier Jesus Escobar Castillo ◾ Victoria Marková ◾ Patricie Krausová

Lessons Description

◾ Salsa couple on 2 is a course focused on dancing in a couple but coming up with a partner is not necessary. You learn the rhythm, the technique of leading and following your partner, the classic salsa figures, and dancing in society. It is suitable for beginners and improver level.

◾ Body movement is a course for individuals of any level except for complete beginners with zero experience. We will focus on stretching for dancers, isolation and body control, the technique of steps and movements used in salsa.

◾ Footwork, like body movement, is a course for individuals in which you learn to compose salsa steps into short choreography to practice memory, how to work with space and distance, and finally, focus on the precision of performing steps and turns. It is suitable for the improver and intermediate level.

Price and reservation requirement

◾ 1 class / 350 Kč ◾ 5 classes / 1500 Kč ◾ 10 classes / 3000 Kč On-the-spot payment and exactly amount of cash.

ℹ Before the lesson, it is necessary to register in advance online 👉 https://salsaescuela.isportsystem.cz/

Social media

https://www.facebook.com/events/911788470066861

Dansador

Create EventOur featuresInstagram

© 2023. All rights reserved