Bachata Champions Festival 2023 - show competition/workshops/parties | Facebook

Bachata Champions Festival 2023 - show competition/workshops/parties | Facebook cover image
Event verified

Tickets

Don’t have an account? Get started

or...

Loading...


Date

From to

Time

From to

City and country

Kraków, Poland

Location

LOFToDANCE \u0141ukasz Ra\u015b

Event type

Workshop

Dance & Music types

Bachata

---English below---

Jedyne takie wydarzenie w Polsce! BACHATA CHAMPIONS FESTIVAL to jedyny taki choreograficzny konkurs tanczny dla par i grup, warsztaty z mistrzami bachaty, epickie imprezy, pokazy i niezpomniane chwile z ludkami z całej Polski i Europy <3 Nie przegap!!!

***** KONKURS *****

HIT WSZECHCZASÓW!!! Druga edycja konkursu, którego w Polsce nie było!!! Polish Bachata Championships – Show Competition! Podejmujesz wyzwanie?

REGULAMIN KONKURSU 2023: https://loftodance.pl/pdf/regulamin-konkursu-pbc23.pdf

💥 Międzynarodowe Jury złożone z tancerzy i sędziów na najwyższym światowym poziomie… (Igor y Rocio - Hiszpania, Alonso y Noelia - Hiszpania, Mariusz Jasuwienas - Polska) 💥 Turbo atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe… 💥 Niesamowita publiczność z całej Polski, a może i Europy...

Najważniejsze info konkursowe:

  • dwie kategorie - pary oraz formacje (każdy może wziąć udział!)
  • dopuszczalne są wyłącznie autorskie choreografie, w min. 80% oparte na technice bachaty
  • utwór musi wynosić między 2,5-3 minuty i w min. 80% być bachatą

Więcej info w Regulaminie Konkursu!

ZAPISY: www.sklep.loftodance.pl

FESTIWAL

💥 10h zajęć tanecznych z międzynarodowymi gwiazdami na światowym poziomie (Igor y Rocio - Hiszpania, Alonso y Noelia - Hiszpania, Grzegorz i Wiktoria - Kielce, Łukasz i Ewa - Kraków) 💥 2 epickie imprezy z najlepszymi DJami (DJ Dream, DJ Szosti) i ludkami z całej Polski i Europy 💥 Podczas imprez pokazy oraz finał konkursu Polish Bachata Championships

CENNIK FULLPASS (w cenie 10h zajęć tanecznych z międzynarodowymi instruktorami, 2 imprezy z pokazami i finałem konkursu Polish Bachata Championshios): 259 zł - do 15.02 279 zł - do 28.02 299 zł - do 15.03 319 zł - do 31.03 339 zł - do 13.04 359 zł - w dniu wydarzenia

Dla uczestnków konkursu -25% (użyj kodu "competition")!!!

ZAPISY: www.sklep.loftodance.pl

W razie rezygnacji nie zwracamy wpłaty, ale można zmienić nazwisko uczestnika na inną osobę tej samej płci. Należy wówczas uiścić opłatę za zmianę (30 zł) plus wyrównanie ew. zniżki cashback oraz przesłać dane nowej osoby na adres info@loftodancepl.


Something completely new in Poland! BACHATA CHAMPIONS FESTIVAL is a dance competition, workshops with World Bachata Masters, epic parties and people from whole Poland and Europe! Don't missit!

COMPETITION

ALLTIME HIT! Second edition of one and only Polish Bachata Championships – Show Competition! Are you up for a challenge?

COMPETITION STATUTE 2023: https://loftodance.pl/pdf/statue-of-pbc23.pdf

💥 International Jury consisting of judges and dancers on top world level… (Igor y Rocio - Spain, Alonso y Noelia - Spain, Mariusz Jasuwienas - Poland) 💥 Super attractive cash and non-cash prizes… 💥 Amazing audience from whole Poland or even Europe…

Most important competition info:

  • Two categories: couples and groups (everyone can participate!)
  • Only original proprietary choreographies are allowed, based on bachata technique in min. 80%
  • Music must last between 2,5-3 minutes and must be bachata music in min. 80%

More details can be found in the Competition Statute!

REGISTRATION: www.sklep.loftodance.pl

FESTIVAL

💥 dance workshops with international top level instructors (Igor y Rocio - Spain, Alonso y Noelia - Spain, Grzegorz i Wiktoria - Kielce, Łukasz i Ewa - Kraków) 💥 2 epic parties with best DJs (DJ Dream, DJ Szosti) and dancers from whole Poland and Europe 💥 shows and finals of Polish Bachata Championships during parties

FULLPASS PRICES (includes 10h of classes with international teachers, 2 parties with shows and Polish Bachata Championshios finals): 259 zł - until 15.02 279 zł - until 28.02 299 zł - until 15.03 319 zł - until 31.03 339 zł - until 13.04 359 zł - at the door

For competition participants discount -25% (use the code "competition")!!!

REGISTRATION: www.sklep.loftodance.pl

In case of resignation refund is not possible, but you can change the name of tciket holder to a different person of the same gender. You need to make the payment for the change (30 zł) plus even out the cashback discunt (if applicable) and send the details of the new person to info@loftodance.pl.

Spread the good news, save the date and VAMOOOOOOS!

Social media

https://www.facebook.com/events/367095818621458

Dansador

Create EventOur featuresInstagram

© 2023. All rights reserved